UBND THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LỊCH KHẢO SÁT VÀ SƠ KẾT HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020-2021

Ngày

Sáng

Chiều

22/12

Các nhà trường chuẩn bị giấy khảo sát học kỳ I cho học sinh.

23/12

Thi HSG lớp 9 cấp Tỉnh

 

03/01

 

15h00: Nhận đề KS Khối 6, 7, 8

04/01

- 07h15: Ngữ văn 6 (90 phút)     

- 09h15: Lịch sử 6 (45 phút)

- 14h00: Ngữ văn 8 (90 phút)

- 16h00: Hóa học 8 (45 phút)

05/01

- 07h15: Ngữ văn 7 (90 phút)

- 09h15: Tiếng Anh 7 (45 phút)

- 14h00: Toán 6 (90 phút)

- 16h00: Tiếng Anh 6 (45 phút)

06/01

- 07h15: Toán 8 (90 phút)

- 09h15: Tiếng Anh 8 (45 phút)

- 14h00: Toán 7 (90 phút)

- 16h00: Sinh học 7 (45 phút)

07/01

Chấm, thanh tra và lên điểm bài khảo sát Học kỳ I khối 6,7,8

- 15h00: Nhận đề KS Khối 9

08/01

- 07h30: Ngữ văn 9 (120 phút)

- 14h00: Toán  9 (120phút)

09/01

- 07h30: Tiếng Anh 9 (60 phút)

09,10/01

Chấm, thanh tra và lên điểm bài khảo sát Học kỳ I

11/01/2021

- Học chương trình học kỳ II khối 6,7,8,9

11/1/2021

- Nộp thống kê điểm khảo sát HKI và bảng điểm các phòng khảo sát; báo cáo kết quả khảo sát HKI (qua mạng + bản dấu đỏ - Đ.c Vũ Phương nhận)

13/01/2021

 

- Nộp Báo cáo thanh tra, Báo cáo dạy thêm học thêm (Đ.c V.Phương nhận).

- Nộp Báo cáo sơ kết học kỳ I (qua mạng + bản in dấu đỏ - Đ.c Thu nhận).

- Nộp Thống kê kết quả xếp loại HK, HL (qua mạng+bản in dấu đỏ - Đ.c Thu nhận).

14/01 - 16/01/2021

- Các nhà trường tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021